سیستم جدید W-110 در لباس تمام فلزی CoolerMaster MasterCase 5 با زیبایی و خنکی مضاعف.

w-110 در لباس MasterCase 5

 

dfmrendering-vray-workstations-rendering-renderway-system-w-110-w-85-coolermaster-mastercase-01

dfmrendering-vray-workstations-rendering-renderway-system-w-110-w-85-coolermaster-mastercase-02

dfmrendering-vray-workstations-rendering-renderway-system-w-110-w-85-coolermaster-mastercase-03

dfmrendering-vray-workstations-rendering-renderway-system-w-110-w-85-coolermaster-mastercase-04

dfmrendering-vray-workstations-rendering-renderway-system-w-110-w-85-coolermaster-mastercase-05

dfmrendering-vray-workstations-rendering-renderway-system-w-110-w-85-coolermaster-mastercase-06

dfmrendering-vray-workstations-rendering-renderway-system-w-110-w-85-coolermaster-mastercase-07

dfmrendering-vray-workstations-rendering-renderway-system-w-110-w-85-coolermaster-mastercase-08

dfmrendering-vray-workstations-rendering-renderway-system-w-110-w-85-coolermaster-mastercase-09

dfmrendering-vray-workstations-rendering-renderway-system-w-110-w-85-coolermaster-mastercase-10

dfmrendering-vray-workstations-rendering-renderway-system-w-110-w-85-coolermaster-mastercase-11

dfmrendering-vray-workstations-rendering-renderway-system-w-110-w-85-coolermaster-mastercase-12

 

نظرات (0)

امتیاز 0 خارج از 5 بر اساس 0 رای
هیچ نظری در اینجا وجود ندارد

Related Articles