آشنایی با سیستم های مختلف کنترلی و نقشه های BFD, PFD, P&ID, UFD,ESD

 هدف دوره :

  آشنايي مهندسان فرآيند  با سیستم های مختلف کنترلی و استاندارد ترسیم نقشه های:

 BFD, PFD, P&ID, UFD,ESD

 • آشنایی با سیستم های مختلف کنترل فرآیندهای شیمیایی
 1. 1.آشنایی با سیستم‌های مختلف کنترل فرآیندها
 2. 2.کنترل پسخور و کنترل پيشخور
 3. 3.کنترل زنجيره اي
 4. 4.سیستم کنترل Split Range Control
 5. 5.روش‌های کنترل سطح مایع
 6. 6.روش‌های مختلف کنترل مبدل‌های حرارتی
 7. 7.روش‌های مختلف کنترل کولر‌های هوایی
 8. 8.روش‌های مختلف کنترل دما در هیتر بخار
 9. 9.روش‌های مختلف کنترل دما در کندانسورها
 10. 10.روش‌های مختلف کنترل دما در ریبویلرها
 11. 11.سیستم کنترل فشار خلأ به کمک پمپ خلأ مکانیکی و اجکتورهای بخار
 12. 12.کنترل راکتورهای شیمیایی
 13. 13.کنترل کوره‌ها
 14. 14.استفاده از تجهیزات کنترل سطح برای سطح مشترک جریان دو فازی مایع
 15. 15.کنترل پمپ‌ها
 16. 16.کنترل کمپرسورها
 • آشنایی با استاندارد ترسیم نقشه BFD
 • آشنایی با استاندارد ترسیم نقشه PFD
 • آشنایی با استاندارد ترسیم نقشه P&ID
 • آشنایی با استاندارد ترسیم نقشه UFD
 • آشنایی با استاندارد ترسیم نقشه ESD

 برای کسب اطلاعات بیشتر لطفا فرم درخواست دوره های آموزشی را از منوی تماس با ما تکمیل نمایید.


نظرات (0)

امتیاز 0 خارج از 5 بر اساس 0 رای
هیچ نظری در اینجا وجود ندارد

Related Articles