UV mapping

UV Mapping، پردازشی در مدلهای سه بعدی برای تصویر کردن یک 2D Image بروی یک سطح 3D می باشد.

یکی از مشکلاتی که در بخش مدلسازی سه بعدی وجود داشت، این بود که چگونه میتوان یک تصویر دو بعدی را به عنوان یک طرح یا (texture) بروی یک مدل یا سطح سه بعدی قرار داد. اینکه عکس یا تصویر دو بعدی با چه اندازه یا سطحی بروی یک مدل سه بعدی قرار گیرد را نمیتوانستیم بر اساس Pixel و اندازه تصاویر یعنی مقدار طول و عرض تصویر بر حسب پیکسل بسنجیم زیرا هر اگر فایل تصویر دو بعدی را تغییر میدادیم، باید دوباره مقدار پیکسلی را بر اساس فایل جدید بروز رسانی میکردیم. از این رو UV mapping به عنوان روشی استاندارد و فراگیر مطرح شد.

uv mapping texture to 3d modeling

UV Mapping

UV mapping، پردازشی در مدلهای سه بعدی است که به واسطه آن روشی برای نسبت دادن یک تصویر دو بعدی بروی یک سطح سه بعدی به عنوان یک طرح تکسچر تعریف شده است. با استفاده از UV mapping، شما میتوانید میزان دقیق انتساب طول و عرض یک 2D Image را بروی یک سطح 3D تعیین کنید.
با استفاده از یو وی مپینگ، مشخص میشود که چه میزان از طول و چه میزان از عرض یک تصویر دو بعدی قرار است بروی بخش معینی از سطح سه بعدی قرار گیرد.

UV mapping

پس UV یک استاندارد برای نمایش و تصویر کردن یک عکس دو بعدی بروی یک سطح سه بعدی است. با توجه به اینکه در فضای سه بعدی از X , Y , Z برای نمایش محورهای اصلی استفاده کرده بودیم، به منظور تمایز محور تصویر دو بعدی، از U و V استفاده شد تا با محورهای اصلی فضای سه بعدی اشتباه گرفته نشود. U معرفی محور افقی یا طول تصویر دو بعدی و V معرف محور عمودی یا ارتفاع تصویر دو بعدی در نظر گرفته شد.


کل طول نیز از 0 تا 1 در نظر گرفته شد پس، اگر بخواهیم وسط آن را در نظر بگیرم باید از عدد 0.5 استفاده کنیم. پس کل طول یک تصویر از 0 تا 1 و کل ارتفاع تصویر نیز از 0 تا 1 در نظر گرفته شد.
حال ما میدانستیم که نقطه شروع تصویر دو بعدی عدد صفر (U=0) و نقطه انتهای طول تصویر دو بعدی عدد1 (U=1) است. همین مقدار برای ارتفاع تصویر نیز صادق بود.

پس کافی است که برای پراجک کردن هر بخشی از تصویر بروی سطح سه بعدی، از U , V درست استفاده نماییم.

 

uv mapping 2d image project to 3d model surface

UV Mapping

 

 

 

بستن علاقه‌مندی
اخیرا مشاهده شده بستن
بستن

بستن
دسته بندی ها