فروردین 5, 1399

houdini sidefx 3d modeling animation rigging simulation pyrofx solaris mantra هودینی رندرینگ مانترا پایرو CROWDS GRAINS VELLUM

Houdini (هودینی)

Houdini یکی از قدرتمندترین و تخصصی ترین نرم افزارهای مدلسازی، انیمیشن، شبیه سازی و رندرینگ جهان است. این نرم افزار قدرتمند بیشتر در استودیوهای بزرگ فیلم سازی، انیمیشن و تبلیغات جهان مورد استفاده قرار میگیرد. بعید است که فیلمی با جلوه های ویژه مشاهده کنید و در آن از هودینی استفاده نشده باشد. هودینی محیطی

ادامه »
به بالای صفحه بردن